Społecznik 2.0 "futbolowe czuby"

Perły Lublin biorą udział w konkursie Społecznik 2.0 organizowanym przez Spółdzielczą Grupę Bankową. Konkurs ma na celu wsparcie oddolnych inicjatyw, które z pożytkiem dla lokalnej społeczności, zmieniają otaczającą ją rzeczywistość. Nasz projekt „Futbolowe Czuby” ma pozytywnie wpłynąć na rozwój piłki nożnej kobiet oraz zwiększenie aktywności sportowej mieszkańców Lublina.

 

Inicjatywa skierowana jest do sympatyków piłki nożnej, szczególnie dziewcząt i kobiet, które chciałyby zdobywać lub doskonalić swoje piłkarskie umiejętności. Gra w futbol to też doskonała okazja do integracji rodzin i poprawienia kondycji fizycznej. Pragniemy wyjść z naszymi działaniami naprzeciw osobom zamkniętym w świecie Internetu, pracy i obowiązków.

Planowane przez nas formy szkoleń to:

§  cykl otwartych treningów piłki nożnej dla kobiet (wprowadzenie do reguł i przepisów obowiązujących w piłce nożnej, zapoznanie z podstawowymi umiejętnościami i ćwiczenie techniki podań, dryblingu oraz strzałów, ćwiczenia koordynacji ciała, poprawy pracy nóg oraz ogólnej sprawności fizycznej),

§  sparingi kobiecych drużyn,

§  mecze dzieci z rodzicami,

§  spotkania integracyjne,

§  gry planszowe, filmy o futbolu, analiza meczy.

Zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane jest przy pomocy finansowej Miasta Lublin